Zahtev za odobrenje domena

Odmah nakon registracije, domen biva aktiviran, tako da vaš sajt postaje vidljiv na željenom domenu vrlo brzo nakon registracije (obično odmah). Međutim, odmah nakon registracije, domen ima status neodobrenog i u registru je označen kao pending. To znači da domen nije pregledan ili da nije donet konačan sud o tome da li je domen registrovan u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja domena.

Svaki registrovani domen administratori nakadno pregledaju i donose odluku da li registraciju odobravaju ili ne. Da bi vaš domen ušaou proceduru odobravanja, morate podneti zahtev za odobravanje domena.

Zahtev za odobrenje domena nemojte slati ako nije prošlo više od petnaest dana od registracije domena.

Pre nego što podnesete zahtev, proverite da li vaš sajt ispunjava sve preduslove navedene u Pravilima i uslovima korišćenja domena. Prilikom popunjavanja ovog zahteva od vas se očekuje da potvrdite da su svi uslovi ispunjeni.

Nakon podnošenja zahteva, vaš domen će biti pregledan i odobren ako ispunjava sve uslove. Od administracije ćete dobiti obaveštenje o tome da li je domen odobren, a ako jeste, to ćete videti i tako što će domen izgubiti oznaku pending.

Ako domen ne ispunjava uslove, a podneli ste zahtev, on će biti obrisan iz registra. Nemojte podnositi ovaj zahtev ukoliko makar jedan od uslova još uvek niste ispunili, jer će to dovesti od trenutnog brisanja vašeg domena iz registra.

Krajnji rok za slanje zahteva za odobrenje domena je 30 dana nakon registracije. Ukoliko u tom roku ne pošaljete zahtev za odobrenje domena, domen će biti obrisan.

Važno: Ovo nije obrazac za registraciju domena!
Ovaj zahtev šaljite samo za domen koji ste već registrovali!

Registraciju domena vršite na: http://www.iz.rs/registracija_domena