Правила и услови коришћења

Можете слободно изабрати било који домен као поддомен на iz.rs. Наша је мисија да обезбедимо бесплатне .рс домене свим заинтересованима. Региструјте домен, и он ће одмах бити активан - ваш сајт ће се видети на Интернету. После 15 дана пошаљите захтев за одобрење и сачекајте одобрење домена.

За регистрацију домена није потребно да достављате никакву документацију Регистру, осим у случајевима када је потребно доказати право коришћења заштићеног имена или интелектуалне својине, ако постоји сумња да подаци које сте навели у захтеву за одобрење домена нису тачни или ако је документација потребна у поступку посредовања Регистра у спору око домена.

Да би сте остварили право да користите бесплатан домен неопходно је да:

- сте пунолетни и пословно способни;

- обезбедите функционалан ДНС сервер подешен да хостује дати домен и приликом регистрације домена подесите одговарајуће НС слогове;

- обезбедите функционалан сервер који ће да хостује сервисе на датом домену. На домену мора у року од 24 часа бити функционалан јавно доступан http сервис и приказати најмање једну страну у стандардном HTML формату. То не сме бити подразумевана страна хостинг сервиса, порука о грешци, суспензији хостинг налога, недоврешна инсталација веб апликације или инсталирана веб апликација без вашег садржаја, приказ садржаја директоријума на серверу и слично, већ морате поставити ваш садржај, макар и као привремену страну која описује намену домена, док не поставите садржај сајта. Поред тога, домен можете користити за било које друге сервисе;

- веб сајт мора бити видљив на том домену (а не путем редирекције на неки други домен). Садржај веб сајта мора бити функционалан, а не да служи за паркирање домена и преусмеравање на сајт на неком другом домену.

- веб сајт мора приказивати јавно доступан садржај из кога је јасна намена сајта и који је користан јавности, неусловљен пријавом или неком другом идентификацијом корисника. Поред јавно доступног садржаја, други делови сајта могу бити доступни само идентификованим корисницима. У том случају, у јавном делу морају бити јасно наведени услови за приступ заштићеном делу сајта и шта се тим приступом добија.

- од тренутка слања Захтева за одобрење домена на сајту не сме бити ниједне странице на којој стоји ознака "у изради" или која се може протумачити као да је у изради, а свака опција у навигацији је у потпуности функционална и има смислен садржај

- законска је обавеза власника сајтова да на сајтовима који се употребљавају за za продају роба или услуга или за оглашавање продаје роба или услуга објаве законом прописане податке о регистрацији делатности, односно власнику. Ово се односи и на сајтове који користе бесплатне ИЗ.РС домене. Погледати: http://forum.uzice.net/uputstva-za-iz-rs-domene/obaveza-objavljivanja-podataka-na-sajtu-koji-se-bavi-elektronskom-trgovinom/

- законска је обавеза јавних гласила да на својим сајтовима објаве законом прописане податке о јавном гласилу. Ово се односи и на сајтове који користе бесплатне ИЗ.РС домене. Погледати: http://forum.uzice.net/uputstva-za-iz-rs-domene/obaveza-objavljivanja-impresuma-na-sajtu-javnog-glasila/

- у духу са претходне две законске обавезе, наш сервис обавезује објављивања података о делатности и власнику за сва лица која употребљавају бесплатне IZ.RS домене за оглашавање обављања делатности. То значи да ако ваш сајт представља предузеће, користи се за оглашавање или продају роба и услуга (или било какву врсту наплате), медијску делатност (укључујући емитовање интернет радио или тв програма), делатност удружења грађана, или обављање неке друге делатности, обавезни сте да на сајту наведете све податке о власнику сајта у чије име се та делатност обавља. Уколико је власник домена регистровао делатност коју оглашава, онда је обавезан да објави податке из регистрације делатности. Уколико се ради о удружењу грађана, клубу, спортској или сличној организацији, она је обавезна да објави статут, пун назив, седиште и контакт телефон. Оваке организације су обавезне и да на сајту објаве документе (уговори, споразуми и слично) којима потврђују споразумну сарадњу са другим организацијама уколико је таква сарадња на сајту видно објављена. Уколико се ради о делатности физичког лица тада је на сајту обавезно објавити име и презиме, адресу и место становања и контакт телефон особе која делатност обавља. Сајт физичког лица не може бити начињен тако да оставља утисак да се ради о фирми, односно да посетиоца доводи у заблуду да је на сајту фирме.

- цркве и верске организације су обавезне да, на сајтовима који су у њихово име регистровани или их представљају, објаве назив, адресу седишта, лично име, адресу и својство лица које је овлашћено да заступа и представља цркву или верску заједницу, и број и датум решења о упису у Регистар цркава и верских заједница, ако је црква или верска организација уписана у тај регистар. Ако је сајт религиозног карактера а власник је физичко лице за њега важе исте обавезе као за сајтове за промоцију делатности физичких лица. Такав сајт не сме бити начињен тако да оставља утисак да се ради о сајту цркве или верске организације.

- садржај сајта може бити на било ком језику који се службено употребљава у Србији. Ипак, уколико основни језик на сајту није српски, тада је обавезно да део садржаја буде на српском или енглеском језику. То не мора бити потпун превод сајта на српски или енглески језик већ само довољан садржај да би посетиоци, који не познају основни језик на коме је садржај, могли да разумеју о каквом садржају је реч, односно која је намена сајта и ко је власник. Уколико сајт спада у категорију за коју правила IZ.RS севиса прописују обавезан садржај (контакт подаци, регистрације предузећа или организације и слично) тај прописани садржај мора бити доступан и на основном језику сајта и на српском језику).

- уколико је сајт посвећен неком месту или географској области обавезно је да на сајту стоји информација о власнику сајта у истом смислу као и за сајтове који се употребљавају за оглашавање обављања делатности.

- послали сте Захтев за одобрење домена и регистрација жељеног домена је одобрена.

За бесплатне домене није дозвољено:

- да региструјете домен који ћете само поставити да показује садржај сајта који је већ видљив на неком комерцијалном домену, да подесите редирекцију или клоакинг на постојећи домен или да користите неку другу технику да посете са бесплатног домена усмеравате на други домен;

- да региструјете више iz.rs домена који показују исти садржај;

- да региструјете домен који нећете користити. Регистровани домен мора бити у употреби бар за http сервис;

- да домене користите за приказ или промоцију порнографије, пиратерије као и било какве друге нелегалне или неморалне активности;

- да домене користите за изражавање мржње и нетрпељивости било које природе, за увредљиво, понижавајуће или клеветничко понашање према појединцима или припадницима неких верских, културних, расних или других друштвених група;

- да домене користите за промоцију и рекламирање било које врсте пирамидалне организације, зараде на Интернету, коцкање или игре на срећу;

- да домене користите за промоцију и рекламирање банкарских услуга и услуга осигурања;

- да домене користите за промоцију и рекламирање криптовалута и услуга везаних за криптовалуте;

- да домене користите за промоцију и рекламирање било које врсте квизова, игара на срећу, гласања, сервиса јавних предузећа и других делатности које се наплаћују СМС порукама и телефонским позивима;

- да се домени користе за промоцију хуманитарних акција за које на самом домену нису објављени правно ваљани докази да се ради о легалној хуманитарној акцији;

- да домене користите за промоцију неке политичке странке;

- да домене користите за промоцију фудбалских и кошаркашких клубова осим, осим школских клубова, клубова који се такмиче у лигама најнижег нивоа и националних репрезентација;

- да домене користите за промоцију највијачких група и навијачке активности уопште;

- да домене користите за промоцију банкарских услуга, услуга осигурања и сличних услуга;

- да домене користите за промоцију ријалити шоу програма, музичких програма, квизова и сличних ТВ и радио програма или учесника у таквим програмима;

- да домене користите за промоцију ТВ и радио програма или било каквих других активности у којима се позива на гласање СМС порукама;

- да се са домена шаље спам, као и да се уопште спамом рекламира било шта што је на било који начин везано за .iz.rs домене, укључујући сам .iz.rs. сервис, као и сајтове или сервисе који су на доменима у оквиру .iz.rs;

- да се на домену дистрибуирају стримовани аудио и видео програми који нису сопствени производ власника домена, осим уколико та дистрибуција није споредни садржај на сајту и врши се уз писану сагласност произвођача дистрибуираног програма;

- да се на домену дистрибуира стримован аудио или видео садржај у форми радио или тв програма ако произвођач тог програма нема валидну лиценцу за коришћење радо-фреквенције на територији Србије или Републике Српске и ако домен није регистрован на произвођача програма који се емитује преко домена;

- да региструјете домен са именом које очигледно представља заштићено име, идентитет предузећа, организације, производа или слично, ако немате власништво над тим именом, или да садржај сајта нарушава нечија ауторска права;

- да садржај домена буде у највећој мери преузет са других интернет сервиса на било који начин (РСС или нешто слично);

- да садржај домена буде истоветан или у великој мери сличан сајту на неком другом домену (на пример, да фирма која има комерцијални домен, региструје бесплатан домен на коме приказује другачији али сличан садржај као и на комерцијалном домену);

- да садржај домена буде такав да посетиоца може да доведе у заблуду да се налази на неком другом сајту;

- да се домен употребљава за давање медицинских услуга, савета или информација или за промоцију лекова, лековитог биља и сличних препарата, медицинских помагала и других сличних медицинских средстава, ако власник сајта није предузеће или организација које регистровано за такву делатност, односно власник може бити и физичко лице лице које је стручно и регистровано за такву делатност. На сајту морају видно наведени докази регистрације делатности и имена, титуле стручних лица која дају савете и информације односно врше промоцију навдених медицинских средстава;

- да се домен користи за промоцију лекова, лековитог биља и сличних препарата, медицинских помагала и других сличних средстава, ако за сваки појединачни артикал није приложена декларација, копије сертификата и важеће дозволе за стављање у промет, пуни подаци о произвођачу и заступнику или представнику ако произвођач није из Србије, или ако лек спада у групу оних чије је оглашавање забрањено;

- да се домен користи за наплату или промоцију роба или услуга које се плаћају СМС порукама или позивима бројева са посебном тарифом;

- да сајт на домену представља фарму линкова;

- да се домен користи претежно за промоцију или продају услуга регистрације домена и хостинг услуга које се наплаћују. Уколико се на сајту поред осталог нуде и услуге регистрације домена и хостинг услуге у тој понуди се мора налазити и понуда бесплaтнe регистрације IZ.RS домена са бесплатним хостингом који омогућава PHP и MySQL;

- да домене региструју и користе лица која нису држављани Србије и Републике Српске, или да се домени користе за промоцију активности, предузећа, организација, лица или места који се не налазе на ове две територије;

- да домене користите на било који начин који промовише, подржава или подстиче идеју независности Косова и Метохије;

- да се домени користе за потребе или промоцију РНИДС, да домене користе функционери РНИДС, фирме и организације које су у блиској вези (власништво, радни однос и слично) са функционерима РНИДС, као ни да се за хостинг домена користе сервери РНИДС или њему блиских фирми и оганизација;

- да продате домен (укључујући и продају заједно са сајтом, чак и ако се нагласи да је домен бесплатан) или да мењате власника домена;

- да домене користите за промоцију и рекламирање услуга промоција, реклама, маркетинга, укључујући и е-маркетинг, услуге СЕО оптимизације и сличне услуге;

Преузимање одговорности

Одговорност за све последице настале вашим коришћењем бесплатног домена преузимате на себе. Регистрацијом бесплатног домена прихватате на себе све правне последице и обавезујете се да надонадите сваку материјалну или нематеријалну штету насталу вашим коришћењем бесплатног домена.

Ми смо, као даваоци сервиса регистра бесплатних домена, ослобођени сваке одговорности за ваше деловање и поступање са бесплатним доменом који користите.

Остале напомене

Поред ових правила, морате поштовати и правила Фрее ДНС као и правила РНИДС.

Правила се односе и на поддомене домена које региструјете.

Регистрација домена важи годину дана. Након истека тог периода, корисник домена мора обновити регистрацију. За обнову регистрације домена важе исти услови као и за регистрацију.

Задржавамо право да одбијемо неке захтеве за регистрацију домена или поништимо већ регистроване домене и без посебног образложења.

Задржавамо право да неке нерегистроване домене издвојимо у групу нарочитих домена, који ће бити понуђени на коришћење под посебним условима у циљу обезбеђења промоције или финансирања рада овог сервиса. Доменима који су одобрени неће бити мењан статус у нарочите домене.

Задржавамо право да искључиво ми тумачимо ова Правила и услове, односно да се једино наше тумачење може примењивати у току употребе нашег сервиса.

Уколико утврдимо да регистровани домен не испуњава услове за регистрацију, домен ће одмах бити обрисан, а корисник може поновити регистрацију када обезбеди да домен испуњава услове.

Уколико утврдимо да одобрени домен не поштује правила, прво ћемо упутити опомену кориснику домена путем имејла, а уколико неисправност не буде отклоњена у разумном року, домен ће бити обрисан из регистра. У случајевима када се ради о непоштовању процедуре регистрације домена или очигледном кршењу закона, морала или у случајевима поновљеног кршења правила, задржавамо право да домене обришемо без претходног упозорења.

Имајте разумевања да је основна сврха овог сервиса да обезбеди практичан, смислен и бесплатан .рс домен онима којима је домен потребан. Нећемо благонаклоно гледати на било какво неразумно коришћење сервиса као што је регистрација домена само зарад регистрације, масовно регистровање домена, злоупотребе домена у нелегалне, неморалне или политичке сврхе, вређање, понижавање и клеветање или нешто слично.

Од вас очекујемо да домен који региструјете активно користите да преко њега пружате неки сервис који је користан интернет заједници. Ако већ имате неки домен немојте регистровати бесплатан .iz.rs домен само да би сте га резервисали за себе.

Правила и услови могу бити промењени у било ком тренутку без претходне најаве и могу се односити и на домене регистроване пре измене правила, ако уочимо појаве које по нашој процени представљају некоректно коришћење домена, а нисмо их до сада предвидели у правилима, или ако је потребно да постојећа правила буду подробније објашњена.

Подношењем захтева за регистрацију домена потврђујете да сте упознати са овим правилима, правилима FreeDNS, правилима РНИДС, са нашим тумачењима свих израза у овим правилима (укључујући и накнадна разјашњења) и да сте са њима сагласни.

Употреба личних података

У поступку регистрације домена, корисници админстрације ИЗ.РС сервиса могу дати своје личне податке. Ови подаци се користе за интерну администрацију и проверу идентитета корисника и неће се користити за друге сврхе или давати другим лицима, осим уз правно ваљан судски налог.